Chevrolet Hà Nội tuyển dụng tư vấn bán hàng

Công ty Chevrolet Hà Nội được thành lập ngày 12/12/2014 và chính thức đi vào hoạt động được hơn 4 năm. Công ty chúng tôi luôn tự hào là Đại lý 3S của hãng ô tô Genneral Motor Việt Nam có cơ sở vật chất Showroom, nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại nhất [...]

Chevrolet Hà Nội tuyển dụng nhân viên hành chính bán hàng

Công ty Chevrolet Hà Nội được thành lập ngày 12/12/2014 và chính thức đi vào hoạt động được hơn 3 năm. Công ty chúng tôi luôn tự hào là Đại lý 3S của hãng ô tô Genneral Motor Việt Nam có cơ sở vật chất Showroom, nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại nhất […]

Chevrolet Hà Nội tuyển dụng tháng 9

Công ty Chevrolet Hà Nội được thành lập ngày 12/12/2014 và chính thức đi vào hoạt động được hơn 3 năm. Công ty chúng tôi luôn tự hào là Đại lý 3S của hãng ô tô Genneral Motor Việt Nam có cơ sở vật chất Showroom, nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại nhất […]

0

Start typing and press Enter to search